Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинКлиматизация чрез DAIKIN VRV IV NCH на офис сграда – гр. София, бул. Черни Връх

Система за климатизация чрез най-новото поколение DAIKIN VRV IV без ситема за продължителна работа на отопление при разскрежаване на инсталацията.

Външни тела:

Проектираните и монтирани външни тела са от най-новото поколение на DAIKIN VRV IV без продължителна работа в режим на разскрежаване. Монтирани са на покрива на сградата. Тръбната разпределителна мрежа преминава през специално проектирани шахти във вътрешността на сградата.

Вътрешни тела, вентилация:

Всички тела са за канален монтаж. Вградени са в окачения таван на помещенията и чрез въздуховодна разпределителна мрежа, обработеният въздух се разпределя равномерно в отделните офиси. Пресният въздух се подава през монтирани рекоперативни блокове DAIKIN VAM, като дообработката на въздуха става през каналните тела. Има монтирана и интегрирана система за централизиран и web-контрол DAIKIN i-touch manager.