Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинСистема за климатизация чрез най-новото поколение DAIKIN VRV IV със ситема за продължителна работа на отопление при разскрежаване на системата.

Външни тела:

Проектираните и монтирани външни тела са от най-новото поколение на DAIKIN VRV IV с продължителна работа в режим на разскрежаване. Това води до много висок комфорт на обитаване на хотелските стаи и общите части на хотела. Те са разделени на две групи, поради ориентацията на сградата юг/север. Климатизацията на сградата е разделена на южна и северна фасада. По този начин в преходните сезони южната фасада може да работи в режим на охлаждане, а северната в режим на отопление. Общо са изградени 20 хладилни кръга.

Вътрешни тела:

Всички вътрешни тела, монтирани в хотелските стаи, са за високостенен монтаж поради спецификата на реновиращата се сграда. В панорамния и дневния ресторант, както и във фоайето са монтирани касетъчни тела за таванен монтаж DAIKIN FXFQ.

Тръбна мрежа, система за контрол и мониторинг:

Цялостната инсталация бе монтирана по време в което хотела се обитава от гости. VRV системите са изключително удобни за това, поради малките размери на тръбопреносната мрежа. В нашия случай тя беше монтирана в окачния таван на коридорите. Вертикалната разпределителна мрежа върви външно по фасадата от към аварйното стълбище и е затворена в куфар от гипсокартон, така че да не се вижда.
Монтирана е система за централизиран контрол DAIKIN i-touch manager, чрез която от рецепцията на хотела може да се контролира температурата във всяка една от стаите! Системата е web адресирна и може да бъде осъществяван контрол през компютър от всяка една точка на света.

Така изградената система е най-голямата в източна и централна Европа – система DAIKIN VRV IV с продължителна работа в режим на разскрежаване. Цялостната климатична система бе изградена за 3 месеца, като това включва и всички подготвителни дейности, включително и силово окабеляване, което изградено също от Тюлипс.