Безистенът (покрит пазар) в Ямбол се намира в центъра на града. Той е единствената запазена сграда в България от този тип, датираща от периода на османското владичество. Построен е в периода 1509 – 1510 г. и е една от най-масивните постройки в Ямбол. Безистенът се оценява като един от най-красивите покрити пазари на Балканите.

Daikin VRV – комплексно изпълнение на вътрешна инсталация за отопление и охлажданe, която осигурява целогодишен комфорт чрез различни типове вътрешни тела, като двупътни касети високостенен монтаж и канални тела.
Подаването на пресен въздух за галериите на музея е изпълнено с рекуператори Daikin, а за дообработката на въздуха са монтирани канални машини, свързани към централната VRV –система.