Описание на проекта

Тюлипс извърши доставката на оборудването и монтажа на Daikin VRV система с най-новите модели на MINI VRV Daikin IV-то поколение VRV-система!
Вентилацията е изпълнена с индивидуални рекуператори ДАЙКИН VAM.
Всеки един офис е абсолютно независим от останалите.