Описание на проекта

mihalkovo-1

ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ЕСТЕСТВЕНО-ГАЗИРАНА ВОДА

Тюлипс ООД се справи със задачата за проектиране и внедряване на иновативно технологично охлаждане на естествено газираната минерална вода Михалково, което бе осъществено чрез термопомпените агрегати на DAIKIN.
Охлаждат се съдове от 80 м3 и 50 м3, до температура от 2оС с цел догазиране със сепариран CО2 от водоизточника.
По този начин се получава уникалният и неповторим вкус на минералната вода Михалково.
В същия завод имаме изпълнена и термопомпена система за затопляне на изворната вода с цел бутилирането й чрез иновативна технология!