Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинИновативна система за жилищни кооперации и многофамилни къщи „Daikin Altherma FLEX TYPE”

“Златен медал на Пловдивски панаир 2011г.”
Серията на Daikin Altherma FLEX TYPE е в състояние да предложи ефективно отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода за всякакъв тип апартаментни сгради.

Икономична термопомпена технология

Daikin Altherma Flex Type е съвременният отговор на днешните и бъдещи проблеми, свързани с конвенционалните системи за отопление, като растящите цени на енергоносителите и неприемливо високото вредно въздействие върху околната среда. С Daikin Altherma Flex Type, 2/3 от генерираната топлина идва от въздуха, признат за възобновяем енергиен източник, който е безплатен! При Daikin Altherma Flex Type типичният сезонен коефициент на преобразуване (COP), който се постига, е до 3.5 за умерените климатични условия на Западна и Централна Европа. В сравнение с един газов котел, това означава:

  • До 36% по-ниски текущи разходи
  • До 71% намаление на емисиите от CO2
  • До 35% по-ниско потребление на първична енергия

Модулна гъвкавост

За Daikin Altherma се използва известната VRV технология на Daikin. Няколко вътрешни тела се свързват към едно външно тяло. Комбинация от компресори с прецизно управление във външното тяло регулират непрекъснато обема на циркулиращия хладилен агент като функция от колебанията на натоварването в свързаните вътрешни тела.

Това позволява на вътрешните тела да работят независимо едно от друго и осигурява неограничена гъвкавост. Всеки апартамент запазва контрола върху собственото си отопление, гореща вода и охлаждане.

Гъвкаво управление на системата

За Daikin Altherma се използва известната VRV технология на Daikin. Няколко вътрешни тела се свързват към едно външно тяло. Комбинация от компресори с прецизно управление във външното тяло регулират непрекъснато обема на циркулиращия хладилен агент като функция от колебанията на натоварването в свързаните вътрешни тела.

Това позволява на вътрешните тела да работят независимо едно от друго и осигурява неограничена гъвкавост. Всеки апартамент запазва контрола върху собственото си отопление, гореща вода и охлаждане.

Всеки отделен апартамент разполага с интелигентни потребителски интерфейс и допълнителни жични и безжични термостати за всяка стая. Характеристиките включват контрол на стайна температура, външна температура, температура на топлата вода за радиатори, температура на подово отопление и така се осигурява най-комфортната стайна температура в зависимост и от метеорологичните условия. За увеличаване на ефективността на системата са възможни две различни зони на температурата на водата, например да се захрани подовото отопление с по-ниска температура и с по-висока температура – водата за радиаторите.

Daikin Altherma Flex Type отоплява, охлажда и произвежда гореща вода за битови нужди:

  • Отопление: температура на изходящата вода до 80 °C
  • Охлаждане: температура на изходящата вода до 5 °C
  • Битова гореща вода: температура в бойлера до 75 °C

Благодарение на функцията си за рециклиране на топлината, системата може да загрее бойлера с гореща вода за битови нужди до 60 °C с топлината, отделяна в режим на охлаждане.
Във всеки апартамент са монтирани незвисимите инверторни термопомпи Daikin Altherma, окомплектовани с Daikin – обемни бойлери от неръждаема стомана, за осигуряване на топлата вода за битови нужди.

Апартаментите са оборудвани с индивидуални системи на база постигане на максимален комфорт и са в комбинация на подово отопление Multitubo-Германия и охлаждане с вградени вентилаторни конвектори Daikin, които работят и се управляват отново независимо от другите жилища.
В магазина и офисите отоплението, охлаждането и вентилацията се осигуряват от самостоятелни високотехнологични инверторни термопомпени системи на директно изпарение, тип DAIKIN SKY AIR.

ПОДРОБНА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.

1. МАГАЗИНИ И КАФЕ

Отоплението и охлаждането се осъществява чрез високоефективни инверторни термопомпени системи тип SKY AIR DAIKIN, независими за всеки имот. Вътрешните тела са подово-стенни и високо-стенни, а всички външни тела са монтирани в ниша, за да не бъдат видими.

Всички климатични и вентилационни инсталации са отново независими и са вързани директно към индивидуалните електромери на всеки офис и магазин, т.е. отпада нуждата от топлинно счетоводство. Отчитането ще става директно през електромера за всеки имот.

2. ЖИЛИЩНИ ЧАСТИ

Във всички отделни жилища са изградени локални термопомпени инсталации чрез независимата и високоефективна термопомпа DAIKIN ALTHERMA. Топлата вода за битови нужди е осигурена чрез бойлерите на Daikin, които са 150, 200 или 300 литрови, от неръждаема стомана и високо качество и надеждност. Те се захранват от термопомпата и топлата вода се произвежда на термопомпен принцип, който води до 4 пъти намаление на разхода за топла вода в бойлера.

През зимния период затоплянето се осъществава чрез подово отопление, което е изключително комфортно и икономично, а също така липсват всякакви видими външни тела в помещенията и се ползват максимално свободните пространства. В най-студените зимни дни за ударно (бързо) загряване на помещенията може да се използват като алтернатива и вградените вентилаторни конвектори.

През лятото се използват само конвекторите за охлаждане.

Двете системи за отопление и охлаждане – подово и вентилконвектори се осигуряват от индивидуалните термопомпи и съответно се захранват от отделните апартаментни електромери и по този начин изцяло отпада нуждата от топлинно счетоводство, защото всяко жилище е напълно независимо.

Отчитането на изразходената енергия, нужна за отопление, охлаждане и производство на топла вода става само единствено изцяло чрез електромера и студения водомер, за количеството на студената вода.

Загуби в общи части и по обща тръбна разводка, за пренос на енергия за отопление НЯМА, тъй като такава не съществува. Всеки собственик плаща САМО ТОВА, което е изразходил в собствения си имот, само когато го използва. Ако инсталацията е изключена и в апартамента временно не се живее, не се генерират никакви разходи.

3. ПРОМЕНИ ВЪВ ВиК ЧАСТТА.

Всички вертикални щрангове за водоснабдяване както и топлите водомери отпадат. Предвиден е един единствен студен щранг в общите части (площадки). На всеки етаж, на етажната площадка се монтират индивидуални студени водомери за всеки апартамент на дадения етаж. По този начин класическата три-тръбна водоснабдителна инсталация – топла вода, студена вода и рециркулация, се превръща в еднотръбна само за студена вода.

Отчитането на всеки апартамент се осъществява само през два уреда – електромер и студен водомер, като и двата уреда са монтирани в общи части и на практика няма никога да се налага да се влиза в отделните имоти (апартаменти).

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СИСТЕМИ на обект:

Сграда: гр. София, кв. Лозенец, ул.Хаджикоцев
Инвеститор: Билд Системс София ООД

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА

  1. ЛИПСА НА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА, В ОБЩИ ЧАСТИ ИЛИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ОТ АПАРТАМЕНТИТЕ.
  2. ОТПАДАНЕ НА НУЖДАТА ОТ ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО И ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ОТЧИТАНЕТО НА ИЗРАЗХОДЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА СТАВА ДИРЕКТНО ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕЛЕКТРОМЕРИ ЗА ВСЕКИ ИМОТ.
  3. ОТПАДАНЕ НА ВСИЧКИ ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАКТО И ТОПЛИТЕ ВОДОМЕРИ. ОСТАВА ЕДИН ЩРАНГ ЗА СТУДЕНА ВОДА И ПО ЕДИН ОБИКНОВЕН ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА, МОНТИРАН В ОБЩИТЕ ЧАСТИ.
  4. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ. ОЧАКВАНИЯТ СРЕДЕН РАЗХОД ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДИН АПАРТАМЕНТ Е ОКОЛО 1,2лв./м? без ДДС ЗА ОТОПЛЯЕМАТА ПЛОЩ, А НА МАГАЗИНА Е ОКОЛО 1,4лв./м? без ДДС.