Оставаме на разположение, за да отговорим на Вашите конкретни запитвания,
които можете да адресирате до нашите инженери и специалисти

инж. ИВАН ШИШКОВ
GSM 0885 158 141
shishkov@tulips.bg
ИВАЙЛО СТОИЛОВ
GSM 0885 158 016
stoilov@tulips.bg
ПАВЛИНА ЦЕНОВА
GSM 0885 158 140
tzenova@tulips.bg
инж. ЙОРДАН СТОИЧКОВ
GSM 0887 613 894
j.stoichkov@tulips.bg
инж. РАДОСЛАВ ШОПСКИ
GSM 0887 893 594
r.shopski@tulips.bg
инж. ПЛАМЕН ИВАНОВ
GSM 0884 590 616
p.ivanov@tulips.bg
инж. ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ
GSM 0885 158 556
l.lazarov@tulips.bg
ЙОРДАНКА ХУБЕНОВА
GSM 0885 157 370
hubenova@tulips.bg
инж. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ
GSM 0888 899 547
d.anastasov@tulips.bg

Повече информация, консултации и продуктите на фирма ТЮЛИПС
можете да намерите на нашите адреси: