ХИБРИДНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA

УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ В ЖИЛИЩНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!

гледай на цял екран |

YouTube

ЗА ГАЗОВА ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОТЛИ

Налице е нарастващо търсене от страна на собственици на жилища за замяна на отоплителни системи, особено за замяна на газови котли, с по-ефективни, по-рентабилни и по-екологично чисти системи, които намаляват емисиите на CO2, енергийната консумация и защитава техния бюджет.

Решението: Daikin Altherma хибридна термопомпа.

Хибридната термопомпа Daikin Altherma комбинира технологията на термопомпа тип “въздух-вода” с газово-кондензната технология, търсейки най-оптимално икономично условие за нейната работа като комбинира параметрите за цена на енергията (електричество, газ), термопомпената ефективност и изискванията за топлинно натоварване, за да осигури до 35% повече ефективност при отопление, както и сериозни икономии на разходи.

За производство на БГВ, Daikin Altherma хибридна термопомпа оптимизира работата дори на най-ефективния кондензен газов котел.

По-голямата част от отоплителната мощност за средноевропейския климат се покрива от работата на хибридната и термопомпената технологии, в резултат на което отоплителната ефективност се увеличава до 35%.
  • Топлинен товар: 14KW;
  • 70% топлинна мощност термопомпа;
  • 30% топлинна мощност газов котел.

Топлинен товар = мощност на отопление необходима за поддържане на постоянен комфорт в помещенията.

Необходима отоплителна мощност = топлинен товар x n° за година.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМОПОМПА ДАЙКИН АЛТЕРМА ХИБРИДНА

  • Ниски текущи разходи за отопление и битова гореща вода в сравнение с традиционните котли;
  • Ниски инвестиционни разходи;
  • Осигурява достатъчно топлина при приложения за реконструкция;
  • Лесен и бърз монтаж.