бул. Братя Бъкстон 85

София

Национален телефон

0700 13 677

Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинХИБРИДНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA

 

УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ В ЖИЛИЩНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!

ЗА ГАЗОВА ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КОТЛИ

Налице е нарастващо търсене от страна на собственици на жилища за замяна на отоплителни системи, особено за замяна на газови котли, с по-ефективни, по-рентабилни и по-екологично чисти системи, които намаляват емисиите на CO2, енергийната консумация и защитава техния бюджет.

Решението: Daikin Altherma хибридна термопомпа.

Хибридната термопомпа Daikin Altherma комбинира технологията на термопомпа тип “въздух-вода” с газово-кондензната технология, търсейки най-оптимално икономично условие за нейната работа като комбинира параметрите за цена на енергията (електричество, газ), термопомпената ефективност и изискванията за топлинно натоварване, за да осигури до 35% повече ефективност при отопление, както и сериозни икономии на разходи.

За производство на БГВ, Daikin Altherma хибридна термопомпа оптимизира работата дори на най-ефективния кондензен газов котел.

По-голямата част от отоплителната мощност за средноевропейския климат се покрива от работата на хибридната и термопомпената технологии, в резултат на което отоплителната ефективност се увеличава до 35%.

N

Топлинен товар: 14KW;

N

70% топлинна мощност термопомпа;

N

30% топлинна мощност газов котел.

Топлинен товар = мощност на отопление необходима за поддържане на постоянен комфорт в помещенията.

Необходима отоплителна мощност = топлинен товар x n° за година.

N

Термопомпена технология

Термопомпата интегрирана в Daikin Altherma хибрид е най-добрата налична технология за оптимизиране на текущите разходи при умеррени външни температури, което води до коефициент на преобразуване 5.04 (1) !

(1)Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)
N

Термопомпена технология

Газовият котел и термопомпата работят във възможно най-икономичния режим, покривайки изискванията за топлинно натоварване и постигайки най-висока топлинна мощност в настоящите условия.
Нивото на водния поток се регулира автоматично, за да има възможност да се намали температурата на водата, минаваща от радиаторите към термопомпата, като по този начин се максимизира ефективността на термопомпата.
Точното време на превключване от термопомпен режим на работа към хибриден се определя от характеристиките на жилищните помещения, цената на енергията и зададената температура в помещенията.

N

Кондензна технология

При драстично понижаване на външната температура, работата в хибриден режим става неефективна. В този момент устройството ще премине драстично към работа само на газ.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМОПОМПА ДАЙКИН АЛТЕРМА ХИБРИДНА

N

Ниски текущи разходи за отопление и битова гореща вода в сравнение с традиционните котли;

N

Ниски инвестиционни разходи;

N

Осигурява достатъчно топлина при приложения за реконструкция;

N

Лесен и бърз монтаж.