КОМБИНИРАНИ СТОМАНЕНИ КОТЛИ С ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И ГОЛЯМА ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО ПРИ РАБОТА НА ДЪРВА, ВЪГЛИЩА И ПЕЛЕТИ

Характеристики на комбинираните стоманени котли – МАКСТЕРМ :

  •     ЕДНАКВО ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЯ ПРИ РАБОТА И НА ТВ. ГОРИВО И НА ПЕЛЕТИ!!!
  •     многоходов котел с високо КПД;
  •     специална конструкция на горивната камера за по-висока ефективност;
  •     икономична работа при всички видове горива;
  •     сертификат за качество по най-високите европейски изисквания;
  •     лесно зареждане с гориво и обслужване;
  •     лесно почистване;
  •     приспособен за бърз монтаж на пелетна горелка, без преработка;
  •     подходящи за всяка отоплителна локална система.