бул. Братя Бъкстон 85

София

Национален телефон

0700 13 677

Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинСтоманени котли BOSCH Sоlid 2000 B са котли на твърдо гориво на фирма BOSCH.

Водогрейните стоманени котели  Solid 2000 B Bosch служат за отопление в локални инсталации, които могат да бъдат реализирани като системи с естествена циркулация на водата в системата или пък чрез принудително движение, осигурено от циркулационна помпа.

Стоманени котели Solid 2000 B Bosch са предназначени за ръчно зареждане на камерата за гориво през предната секция на горната врата (капака) на горивната камера, намиращ се под горния капак. Зареждането на котела с гориво става ръчно, като се отваря горния капак, след което се отваря и предната секция на капака на пещната камера и се изсипва горивото (въглища или дърва) в камерата. Почистването на пепелния остатък става през предната (долната) вратичка също ръчно. Организацията на горивния процес, поради естеството на зареждане с гориво и регулиране на подаването на въздуха за горене обезпечават висок коефициент на полезно действие. Работата на котела също така зависи от тягата на комина, т.е. от състоянието на самия комин, и от температурата на димните газове, които директно влияят върху коминната тяга.

Стоманени котли Solid 2000 B Bosch предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.

Файлове за сваляне:

 

 

Предимства на стоманените котли Sоlid 2000 B:

 • Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kW
 • Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел
 • Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура
 • Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли
 • Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети
 • Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи

  Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m2 и отоплителен обем 200 m2 се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.

  Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната и стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.

  Гориво

  Последните цифри от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво:

  • Отоплителните котли от тип (напр. K 16-1 S 61) са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
  • Отоплителните котли от тип (напр. K 32-1 S 62) са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

  Улеснен монтаж и обслужване

  Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги.

  Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.

  С Вашия котел получавате също книжка с подробна информация по всички въпроси, касаещи неговата поддръжка и експлоатация, оптималния избор на режим, гориво и т.н.

  Димоотвод

  Имайте предвид, че изграждането връзката на отоплителния котел към комина трябва да се извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.

  Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга – подробни указания са описани в техническата документация на котела.

  Модел Мощност
  Стоманен котел на тв. гориво Bosch Solid 2000 B SFU 16 6-16 kW
  Стоманен котел на тв. гориво Bosch Solid 2000 B SFU 24 7-24 kW
  Стоманен котел на тв. гориво Bosch Solid 2000 B SFU 27 8-27 kW
  Стоманен котел на тв. гориво Bosch Solid 2000 B SFU 32 9-32 kW
  Стоманен котел на дърва Bosch Solid 2000 B SFB 32 9-28 kW
  Стоманен котел на дърва Bosch Solid 2000 B SFB 45 18-45 kW
  Модел Мощност