бул. Братя Бъкстон 85

София

Национален телефон

0700 13 677

Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинПиролизен котел за цепени дърва Vitoligno 100-S – 25 до 80 kW

Vitoligno 100-S е особено атрактивен в ценово отношение пиролизен котел за цепени дърва, с номинална мощност от 25 до 80 kW.

Голямата камера за зареждане с дърва гарантира дълга продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата, от фронталната страна на котела, зареждането е лесно и удобно.

Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове се отвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно.

Добро оползотворяване на горивата

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности на отделените емисии. Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора за отработените газове поддържат температурите на отделените газове ниски и допринасят за добро ополозтворяване на горивото.

Предимствата в един поглед:

  •     Атрактивен в ценово отношение пиролизен котел, номинална мощност: 25 до 80 kW
  •     Стоманен котел за нацепени дърва с дължина до 50 см
  •     Добро оползотворяване на горивото чрез висок коефициент на ефективност и ниски температури на отработените газове
  •     Високоефективно пиролизно горене, гарантирано от мощен вентиратор и горивна камера от силициев карбид
  •     Ръчно регулируеми клапи за първичен и вторичен въздушен поток
  •     Лесно обслужване от фронталната страна на котела и бързо инсталиране
  •     Дълга продължителност на горене благодарение на голямата камера за зареждане с дърва
  •     Комфортно зареждане благодарение на широката врата на камерата за дървата
  •     Лесно почистване на топлообменниците през отвора за почистване