бул. Братя Бъкстон 85

София

Национален телефон

0700 13 677

Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинВъпреки навлизането на други отоплителни технологии, котлите продължават да бъдат предпочитано решение за отопление.

Изграждането на отоплителна инсталация, базирана на котел, е един от най-старите методи за отопление. Независимо, че днес се предлагат и други видове съоръжения, отоплението с котел не е загубило водещите си пазарни позиции. Разбира се, до голяма степен дългият им живот на пазарни лидери се дължи на непрекъснатото усъвършенстване на конструкцията на котлите, в посока повишаване на ефективността им. Предимства на котлите, допринасящи за широкото им използване са способностите им да покриват едновременно нуждите от отопление и БГВ, разнообразието от мощности, използвани горива и т.н.

Специфичната конструкция на кондензните котли осигурява постигането на по-висока ефективност дори от характерната за нискотемпературните котли. Причините са комплексни, но сред тях са оползотворяването на скритата топлина на изпарение на водните пари в димните газове, както и фактът, че температурата на газовете е още по-ниска. Конструкцията на кондензните котли е изградена на принципа на противотока, което дава възможност за бързо охлаждане на димните газове и образуване на конденз. При някои производители подаването на връщащата вода е разделено на две, с цел постигане на постоянно ниска температура на топлообменните повърхности. По този начин се повишава коефициентът на използване на горивото. Ефективността на работа  на един кондензен котел зависи и от конструктивните му специфики, топлинната му мощност  и съответните експлоатационни режими.

Кондензните котли се характеризират също и с висок коефициент на оползотворяване на горивото и ниски вредни атмосферни емисии. Отличават се с висока сигурност на работа и дълъг експлоатационен живот, които се постигат при коректно проектирана, изпълнена и поддържана инсталация.