Газови калорифери за отопление KROLL, предназначени за отопление на складове, промишлени и селскостопански постройки с добра вентилация, икономично отопление на помещения в по-големи сгради.

<Ефективността на пистолет за горещ въздух на газ е с до 100% по-висока производителност за отопление (до 140 кВт) , което се постига с ниско тегло и компактни размери. Газовият калорифер използва само електрическа енергия към вентилатора и автоматика (до 500 W дори и на най-мощните оръжия).

Употребата на калориферна топлина за отопление на нежилищни сгради (складове, цехове, строителни обекти и др.) е много ефективна и бърза.