Описание на проекта

Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна система с възможност за индивидуално отчитане на потребената енергия. Търговските нива са проектирани с двутръбна VRV система, а офисните етажи с тритръбна VRV система тип heat-recovery на DAIKIN. Всяка една стая може да работи в различен режим на отоплени или охлаждане във всеки един момент. Вентилационната система е със 100 % рекуперация, отново с идвидуалност на всеки един офис.