Описание на проекта

Система за климатизация чрез DAIKIN VRV Classic.

Изграждане на система за климатизация и вентилация изцяло по проект ОВИ, разработен от инженерите на ТЮЛИПС ООД.

Сградата се състои от офис и производствена част.

Външни тела:

Сградата е раздлена на две части поради спецификата на работа на производството и на офис частта,  съответно външните тела са монтирани на двата покрива на двете сгради. От там по разпределителна тръбна мрежа се захранват съответните вътрешни тела, обслужващи всяка една от двете сгради.

Вътрешни тела, вентилация:

В сградата са монтирани два вида вътрешни тела тип “касета”. Новата плоска касета DAIKIN FZXQ и старата касета DAIKIN FXFQ. Всички касети са снабдени с датчик за присъствие, което спомага за по-висока ефективност на системата и по-ниски енергийни разходи. Монтирани са индивидуални упрвления с нов дизайн DAIKIN BRCE.

Вентилация:

В производствената сграда е проектирана система за подаване на пресен въздух, чрез рекуперативни блокове  и топлообменници на директно изпарение. Системата е изключително ефективна, тъй като чрез специална автоматика, през зимния период на годината се използва отпадната топлина от машините, а дообработката на пресния въздух става чрез специална система на директно изпарение с външни модули DAIKIN ERQ.

Tопла вода, отопление на общи части:

Топлата вода за битови нужди се произвежда от термопомпа DAIKIN Altherma  интегриран модел. По този начин сградата получава изключително ниски разходи за БГВ. Термопомпата захранва радиатори Global – Италия, които служат за отопление на общите части (коридори и санитарни възли).