Описание на проекта

Отопление с две високотемпературни термопомпи Altherma монтирани в каскада на съществуваща вътрешна инсталация.