DAIKIN VRV IV ПОВЕДЕ ПЪТЯ КЪМ СЕЗОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Daikin отново стана лидер в отрасъла като пусна на пазара нова гама на VRV, която напълно съответства на политиката на ЕС по директивата 20/20/20. VRV IV е до 28% по-ефективен на годишна база, като подобрява функциите за комфорт и гъвкавост, което прави Daikin толкова уникална компания.

Като използва технологията за променлива температура на хладилния агент, VRV IV постоянно регулира температурата и обема на хладилния агент според необходимата реална температура и капацитет, като по този начин постоянно се осигурява оптимална сезонна ефективност.

ПРИГОДЕТЕ ВАШАТА VRV СИСТЕМА ЗА ОПТИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

Революционното регулиране на променливата температура на хладилния агент (VRT) автоматично адаптира VRV системата към индивидуалните потребности на сградата и климатичните изисквания за комфорт и ефективност, като по този начин рязко намалява работните текущи разходи.

Системата може лесно да се модифицира чрез предварително зададените режими на технологията за VRT. С режимите вие избирате да оптимизирате системата до необходимия баланс между комфорт и ефективност.
С тази нова технология Daikin изобрети VRV системата още веднъж. Като разгледаме същността на системата ще установим, че тя ни позволява да подобрим сезонната ефективност до 28%!

Как се постига това увеличение от 28% на сезонната ефективност?

В В автоматичен режим системата постоянно регулира както температурата, така и обема на хладилния агент според общия необходим капацитет и климатичните условия. Например, през преходен сезон, когато е необходимо незначително охлаждане и стайната температура е близо до зададената точка, системата ще регулира температурата на хладилния агент до по-висока температура така, че да е необходима по-малко енергия, което води до значителни спестявания при сезонна ефективност.

VRV IV ЗА ПОСТОЯНЕН КОМФОРТ ДОРИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ

Тъй като VRV IV продължава да осигурява топлина дори в режим на размразяване, той дава отговора на всички познати недостатъци от спецификацията на термопомпа за моновалентно отопление.

Термопомпите са признати заради тяхната висока енергийна ефективност при отопление, но те акумулират лед по време на режим на отопление и той трябва да се разтопява периодично като се използва функцията за размразяване, която обръща цикъла на хладилния кръг. Това причинява временен спад на температурата и намалени нива на комфорт в сградата.

Размразяването може да отнеме повече от 10 минути (в зависимост от размера на системата) и настъпва по-често между -7 и +7°C, когато влажността във въздуха е най-голяма, което замразява топлообменника и това оказва значителен ефект върху осезаемите нива на комфорт в помещенията.

VRV IV промени принципа на отопление като осигурява топлина дори по време на режим на размразяване, като по този начин се елиминира спада на температурата в помещенията и се осигурява постоянен комфорт.